Lütfen Bekleyin
×
KATILIM KOŞULLARI
1-    Katılımcılar ve ekipleri, Radyo Televizyon Sinema, Medya, İletişim Fakülteleri, Güzel Sanatlar Fakülteleri/Enstitüleri, Tasarım ve Görsel Sanatlar Fakültesi Ön Lisans veya Lisans öğrenime devam ediyor olmalıdır.

2-    Katılımcılar ve oluşturdukları ekiplerin kız öğrencilerden oluşması gereklidir.

3-    Online başvuru sahibi filmin öykü - senaryo yazarı olmalıdır. Öykü - senaryo yazarı ekip dışından başka birisi olamaz. Öykü yazarı aynı zamanda ekibini kuran kişidir. Ekip üyeleri projenin her aşamasında, danışman olarak ilgili alanlardaki öğretim görevlilerinden destek alabilirler.

4-    Oluşturulan her bir ekip en az 3, en fazla 5 kişiden oluşmalıdır. 5 kişiden daha az oluşturulan ekipler başvuru formunda görev tanımını belirtmelidir. Örneğin (Yönetmen-Senaryo aynı kişi) Ekip üyeleri başvuru yapan başka bir ekip listesinde olamaz.

5-    Katılımcı, projeye; Film Öyküsü veya Kısa Film Senaryosu ile başvurabilir. Kısa film süresi en az 3 en fazla 20 dk. Olmalıdır.

6-    Filmin teması; Toplumsal cinsiyet eşitliği, Kadın Hakları, Kadına yönelik şiddetle mücadele ve kadının güçlendirilmesi vb. konularından en az birini içermelidir.

7-    Gönderilen kısa film öykü veya senaryoları daha önce bir filme çekilmemiş olmalıdır.

8-    Katılımcılar projeye, en fazla 2 Film Öyküsü ya da 2 Kısa Film Senaryosu ile katılabilirler.

9-    Başvurular proje web sayfasından online yapılacaktır. www.yeninesilsinema.com

10-  Katılımcılar, jüri tarafından onaylanan ve Altın Portakal Film festivalinde özel gösterimi yapılan filmin kurgusunda, giriş ve kapanış jeneriğinde değişiklik yapamaz, filmde kullanılan logoları silemez veya yer değişikliği yapamaz.

11-  Başvuru yapan ekipler (öykü veya senaryolar) değerlendirme kurulu tarafından ön elemeye tabi tutulacaktır. Seçilen 15 ekip öykü veya senaryolar) Jüri üyeleri tarafından değerlendirilmek üzere finale kalacaktır.

12-  Eğitim süreci başladıktan sonra ekip listesinde değişiklik yapılamaz.

13-  Katılımcılar Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı eğitim takvimine eksiksiz uymak zorundadırlar.

14-  Başvuru yapacak olan kişiler, online başvuru formundaki tüm alanları eksiksiz doldurarak son başvuru tarihi olan 1 Nisan 2022 Cuma, en geç saat 23.59’a kadar başvurularını tamamlamak zorundadırlar.

15-  Katılımcılar en geç  4 Nisan 2022 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar ‘ Meltem Mah. Sakıp Sabancı Bulvarı, Cam Piramit Otoparkı İçi, ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI  MURATPAŞA-ANTALYA adresine ulaştırmaları gerekmektedir.

İstenilen Belgeler:
(a)    Online başvuru formunun imzalanmış çıktısı.
(b)    Tüm ekip üyelerinin imzalı yada e- imzalı öğrenci belgesi.