Lütfen Bekleyin
×
SSS
Birden fazla senaryo veya öykü ile katılabilir miyim?
Daha önce Youtube veya benzeri bir platformda yayınladığım (yayınlanmış) bir eserimle katılabilir miyim?
En fazla kaç kişi ile katılabiliyoruz?
Projeye katılmak için İletişim Fakültesi öğrencisi olmalı mıyım? Ekibimde erkek öğrencide olabilir mi?
Başka bir projede veya yarışmada dereceye girmeyen senaryomda ufak değişiklikler yaptıktan sonra bu senaryo ile projeye katılabilir miyim?
Film gösterimine davet edildiğimiz takdirde yakınlarımızla veya hocalarımızla gelebilir miyiz? Yanımızda gelen yakınlarımızın masraflarına Proje katkıda bulunacak mı?
Katılım ücretli mi?
Projede konu kısıtlaması var mı? Hangi senaryolar değerlendirmeye alınmaz?
Filmlerimizi kendi imkânlarımız ile mi çekeceğiz? Proje bizi hangi alanlarda destekliyor?
Filmimizi sadece dram türünde mi çekmeliyiz yoksa istediğimiz türde yapabilir miyiz?